Svenskar i Strid: Veteranernas historier 1943 till 2011

När man säger att Sverige har varit i fred i två hundra år så är det en sanning med modifikation. Vad man avser är att det geografiska området inte drabbats nämnvärt av krig och konflikter och även det är tveksamt; framför allt om man ser till den ubåtskrigsföring under andra världskriget som främst drabbade svenska fartyg, de flygplan som sköts ner av krigförande parter och även de soldater vi sänt på statens uppdrag till olika delar av världen.

Det saknas inte historier om deras upplevelser. Bra böcker har skrivits på området; dels Johanne Hildebrants utmärkta Krigare och Magnus Ernströms Ett halvt år ett helt liv är nog de främsta böckerna på området. Likväl har svenskarna som valde att slåss för Tredje Riket under andra världskriget dokumenterats väl men likväl finns det fler historier att berätta.
Det är dessa historier som den här boken väljer att ta upp. Vi får möta många olika svenskar som alla har sina egna motivationer till varför de söker sig till krig och konflikter. Somliga är äventyrslystna, andra söker något de letar efter i sig själva och i många fall hittar de vad de söker på gott och ont. Det är högst personliga historier, baserade på veteranernas eller deras anhörigas berättelser från franska främlingslegionen, brittiska armén under andra världskriget eller amerikanska marinkåren under Vietnamkriget blandat med de svenska uppdragen i Kongo, Kosovo och Afghanistan.

Boken är uppdelad i kapitel där varje soldats upplevelse presenteras blandat med den nödvändiga bakgrunden bakom konflikten och det finns en hel del nytt att lära sig. De båda författarna har valt att berätta historierna utan att lägga in sina egna värderingar i historierna vilket ytterligare förstärker den personliga kopplingen. Även om man kan ha åsikter om personerna och deras val så stannar dessa hos läsaren och dennes värderingar.

Författarna har mycket klokt förstått att värdet i dessa berättelser inte finns i själva återberättandet utan i upplevelserna. Av det skälet blir böckerna en intressant uppvisning i individens styrkor och svagheter, om att ha tråkig eller krävande tjänst, att se vänner dö, att ta liv och viljan att göra något mer med sitt liv än att bara stanna hemma med ett tråkigt jobb.
Ljudboken som jag valde att köpa har vissa uppdateringar i texten men är i mångt och mycket samma bok som den fysiska utgåvan och fungerar mycket bra att lyssna på under pendling och det blir ungefär ett kapitel per dag och hittills har jag gillat alla kapitlen. Av det skälet bör man inte välja att hoppa över ett kapitel för det låter mindre roligt; det är inte en podcast utan boken bör läsas och hanteras som en helhet.

Bokens ambition kombinerat med ett bra berättande, intressanta historier och fascinerande levnadsöden där nästan ingenting censureras eller tas ifrån upplevelser gör det här till en bok jag rekommenderar alla som önskar ha en åsikt om svenskars roll i krig – oavsett om det är som frivilliga i andra länders styrkor eller på missioner i statens tjänst bör läsa.